lördag 21 mars 2009

Skall Kymlinge-stationen äntligen öppnas?

Enligt Metro, har folkpartisten Nina Lundström, lämnat en motion till kommunalfullmäktige i Sundbyberg att stationen Kymlinge skall färdigställas.

"Att kunna åka ut till grönkilen Kymlinge med dess naturreservat med spårbunden trafik i en tätbebyggd region är att sätta Sverige på världskartan. På så sätt blir en grönkil tillgänglig för skolklasser, vandrare, skidåkare, och andra intresserade utan att bilen behövs. Idag finns det redan en förberedd tunnelbaneuppgång i Kymlinge som Folkpartiet Liberalerna i Sundbyberg vill öppna upp för avstigande" - citat från FP's pressrelease

Bloggen följer ärendet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar